+48 605 696 768
kancelaria@magdalenawitkowska.pl
O mnie

Radca prawny Magdalena Witkowska (wpis na listę OIRP w Szczecinie Sz-1123) – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie.

Zdodbywała aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie jednocześnie pracując zawodowo w spółkach prawa handlowego. Zdobyte doświadczenie zawodowe w podmiotach prawa handlowego pozwoliło ugruntować wiedzę i praktykę z wielu różnych dziedzin prawa, w tym w szczególności z zakresu prawa pracy oraz prawa handlowego.

Warto korzystać z pomocy profesjonalnych pełnomocników...
potrzebujesz Porady Prawnej?
Powszechnie znana łacińska paremia „Ignorantia Iuris Nocet” czyli „Nieznajomość prawa szkodzi” najlepiej odpowiada na pytanie dlaczego warto korzystać z pomocy profesjonalnych pełnomocników. Łatwiej umówić się na wizytę u profesjonalnego pełnomocnika aniżeli posiąść wiedzę którą on zdobywał w czasie studiów, aplikacji oraz praktyki zawodowej. Internet i portale prawnicze nie zastąpią nam wiedzy i doświadczenia radcy prawnego czy adwokata. Z pomocy zawodowego pełnomocnika warto korzystać przed podjęciem wielu decyzji – przede wszystkim pomoże on ze zrozumieniem przeczytać podsuwane nam do podpisu umowy. Warto korzystać z fachowej wiedzy aby właśnie uniknąć długich procesów a nie udawać się do kancelarii prawnej dopiero kiedy otrzymujemy korespondencję z sądu czy od komornika.
"Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere."
Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.
spośród innych wyróżnia mnie
Cechy szczególne
Profesjonalizm
Kluczowym zadaniem w naszej pracy jest synergia wiedzy teoretycznej i zdobytej praktyki. Wysoki poziom merytoryczny świadczonych przez nas usług uzupełniamy wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu dostarczamy naszym Klientom najbardziej skutecznych i optymalnych rozwiązań prawnych.
Zaufanie
Priorytetem naszej pracy jest oparcie zasad współpracy z klientem na zasadzie zaufania. Kierujemy się zasadami etyki zawodowej, które nakładają na nas obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej i unikania sytuacji konfliktu interesów. Na bieżąco informujemy klienta o przebiegu sprawy i ustalamy z nim możliwe kierunki działania.
Wiarygodność
Jesteśmy Kancelarią funkcjonującą w oparciu o przepisy ustawy o radcach prawnych. Podlegamy odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej, a nadzór nad naszą pracą sprawuje Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie jak i Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.
kilka inspirujących słów od moich klientów
Opinie klientów
bądź w kontakcie
Formularz kontaktowy