+48 605 696 768
kancelaria@magdalenawitkowska.pl
Prawo Administracyjne

Pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej;
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych;
  • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego;
  • sporządzanie zażaleń na niezałatwienie sprawy administracyjnej w terminie oraz na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego;
  • sporządzanie skarg na decyzje administracyjne do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w tym także skarg na bezczynność organu administracji publicznej;