+48 605 696 768
kancelaria@magdalenawitkowska.pl
Zamówienia Publiczne

Pomoc prawna w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje w szczególności:

  • porady prawne w kwestii procedur przetargowych
  • kompleksowa obsługa prawna zamawiających oraz wykonawców na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, w trakcie postępowania oraz w czasie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego
  • opracowanie oraz ocena formalno-prawna i merytoryczna dokumentacji przetargowej
  • badanie i ocena zgodności procedur i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami prawa, w tym badanie i ocena zgodności ofert złożonych przez wykonawców
  • opracowanie i ocena formalno-prawna oraz merytoryczna projektów protestów, odwołań oraz skarg
  • zastępstwo zamawiających oraz wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami