+48 605 696 768
kancelaria@magdalenawitkowska.pl
Prawo Pracy

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie praw i obowiązków pracodawców i pracowników;
  • dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym m.in. roszczeń związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
  • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  • wsparcie prawne w sprawach dotyczących stosowania kar porządkowych;
  • zastępstwo prawne w postępowaniu o naruszenie zakazu dyskryminacji;
  • zastępstwo prawne w postępowaniu o stosowanie mobbingu;
  • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym zwolnień grupowych;