+48 605 696 768
kancelaria@magdalenawitkowska.pl
Prawo Spadkowe

Pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego obejmuje w szczególności:

  • doradztwo prawne przy sporządzaniu testamentów;
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz zastępstwo prawne w
  • postępowaniu przed sądami o stwierdzenie nabycia spadku;
  • sporządzanie pozwów o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;
  • sporządzanie pozwów o wyłączenie małżonka od dziedziczenia;
  • zastępstwo prawne w sprawach o stwierdzenie nieważności testamentu;
  • sporządzanie wniosków o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
  • sporządzanie wniosków o zabezpieczenie spadku oraz spis inwentarza;
  • zastępstwo prawne w sprawach o sądowy lub umowny dział spadku;
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowków;